fascia

FASCIA – Kroppens största organ

Fascia

Fascian har en vital betydelse för minsta muskelrörelse, men arbetar även när vi är stilla, då t.ex. immunförsvaret använder nätverket för att hålla oss friska. Dessutom agerar fascian för att minska smärta vid en olycka. Om du t.ex. slår i foten kompenserar kroppen med hjälp av fascian så att en del av smällen tas av knät, av låret och ibland även höft och ländrygg.

Stöd och sammanhållning

Fascia omger och omsluter våra muskler, organ och andra vävnader för att ge stöd och sammanhållning åt kroppens strukturer. Det fungerar som en slags inre ”skelett” som ger kroppen dess form och stabilitet.

Rörelse och flexibilitet

Fascia möjliggör smidig rörelse genom att fungera som en glidyta mellan olika vävnader. Det underlättar rörelse mellan muskler, senor och andra strukturer, vilket är avgörande för att bibehålla vår rörlighet och flexibilitet.

Kraftöverföring och biomekanik

Fascia hjälper till att överföra kraft från musklerna till skelettet och andra delar av kroppen. Det fungerar som en viktig länk som gör det möjligt för oss att utföra olika rörelser och aktiviteter.

Kroppsmedvetenhet och proprioception

Fascia innehåller sensoriska nerver och receptorer som ger oss information om kroppens position, rörelse och spänning. Det hjälper till att förbättra vår kroppsmedvetenhet och samordning av rörelser.

LÄR DIG MER

Lär dig mer om fascia på https://fasciaguide.com/se/

Det är viktigt att notera att fascia nu klassas som kroppens största organ, och detta har ökat medvetenheten om dess betydelse för vår övergripande hälsa och välbefinnande. Att upprätthålla en välfungerande fascia är avgörande för att säkerställa optimal rörlighet, förebygga skador och främja kroppens funktion.

Vård och uppmärksamhet på fascians hälsa är avgörande av flera skäl:

Förebyggande av skador

En välskött och smidig fascia kan minska risken för skador genom att optimera biomekaniken och minska överdriven spänning på muskler och leder.

Rörlighet och flexibilitet

Genom att vårda fascian kan vi bevara eller förbättra vår rörlighet och flexibilitet, vilket är nödvändigt för att kunna utföra dagliga aktiviteter och träning.

Smärtlindring

Problem med fascia kan ibland associeras med smärta och obehag. Genom att ta hand om fascian kan vi hjälpa till att lindra vissa former av smärta.

Optimerad prestation

Hos idrottare och personer som är aktiva kan en frisk och välunderhållen fascia bidra till förbättrad prestation och minskad risk för överbelastningsskador.
Sammanfattningsvis är fascia en viktig och dynamisk komponent i vår kropp som har en central roll i att stödja rörelse, struktur och övergripande hälsa. Att vara medveten om dess funktion och vikten av att vårda den kan hjälpa oss att uppnå och bibehålla en hög nivå av fysisk välbefinnande och aktivitet.

FÖRSÄMRAT FLÖDE OCH RÖRLIGHET

Fascian i kroppen kan förtjockas, tätna och tappa sin naturliga glidförmåga av olika skäl. Detta kan orsakas av skador, överansträngning, kronisk inflammation eller åldrande. När fascian förändras på detta sätt kan det ge upphov till flera obehagliga symtom. Kroppen kan kännas trög, tyngd och svullen, och smärta blir vanligt på grund av ökat tryck på nervreceptorer. Dessutom kan det ökade trycket på fascian hindra normal signalöverföring, vilket kan påverka balansen och kroppens förmåga att fungera smidigt.